Senarai Risalat
DR 20/2022 Penyata Khas Jawatankuasa Pemilih Dewan Rakyat Yang Keempat Belas Menurut Peraturan Mesyuarat 76(2) Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat 04/10/2022
DR 19/2022 Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia Dan Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen Berhubung Perkhid 04/10/2022
DR 18/2022 Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Berhubung Pembangunan Dan Perolehan Aplikasi MySejahtera di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Kementerian Kewangan (MOF) Dan Jabatan Perdana Menteri (JPM) 04/10/2022
ST 176/2022 Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) Bagi Tahun 2020 03/10/2022

 

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 04/10/2022.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2022 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.022 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my