Jawatankuasa Pilihan Khas Senarai
Jawatankuasa Pilihan Khas Bajet Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Bajet
31-10-2022
Muat Turun
Jawatankuasa Pilihan Khas Hubungan Dan Perdagangan Antarabangsa Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Hubungan dan Perdagangan Antarabangsa
31-10-2022
Muat Turun
Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains Dan Inovasi Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi - Rang Undang-Undang Kawalan Hasil Tembakau dan Merokok 2022
31-10-2022
Muat Turun
Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah laku Polis 2019
31-10-2022
Muat Turun
Menimbang Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) (No.3) 2022 dan Mengenai Peruntukan Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) (No 3) dan Mengenai Peruntukan Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti
12-07-2022
Muat Turun
Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains Dan Inovasi Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi
28-10-2021
Muat Turun