Agenda Reformasi Parlimen

REFORMASI PARLIMEN MALAYSIA KE-14

 
 1. Menginstitusikan dan membudayakan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen iaitu:-
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Kebebasan Asasi dan Hak-Hak di bawah Perlembagaan;
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi;
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Keselamatan;
 • Jawatankuasa Pilihan Khas bagi Agensi-Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri;
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Pertanian dan Perdagangan Dalam Negeri; 
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Pembangunan Infrastruktur; 
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Pendidikan;
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi; 
 • Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial
 1. Melantik Ahli Parlimen Pembangkang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC)
 1. Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen 
 1. Persidangan Parlimen secara Hibrid
 1. Mengkaji penubuhan Kumpulan Rentas Parti Parlimen ("All Party Parliamentary Group")
 1. Pengisytiharan Harta Ahli Dewan Rakyat 
 1. Mewujudkan Kaukus Reformasi Parlimen dan Tadbir Urus
 1. Pengubahsuaian Urusan Dewan Rakyat semasa tempoh pandemik COVID-19
 1. Menggalakkan perubahan kerangka minda untuk suatu budaya keparlimenan yang lebih baik