PELANCARAN PROGRAM FELO PARLIMEN MALAYSIA
Program Felo Parlimen Malaysia merupakan satu inisiatif latihan melibatkan 45 Felo yang terpilih untuk membawa perubahan atau pembaikan secara langsung dalam komuniti masing-masing menerusi projek advokasi yang dicadangkan.

Read More