KENYATAAN MEDIA OLEH YPDR 2021
 

 23 JULAI 2021 
 LIPUTAN MEDIA MASSA MESYUARAT KHAS PARLIMEN
 

 15 JULAI 2021 
 MESYUARAT KHAS DEWAN RAKYAT
 

 15 JULAI 2021 
 TAKWIM DEWAN RAKYAT BAGI PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KE-14
 

 3 MARCH 2021 
 PRESS STATEMENT ESTABLISHMENT OF MALAYSIA-QATAR   PARLIAMENTARY FRIENDSHIP GROUP
 

 12 JANUARI 2021 
 URUSAN PARLIMEN DALAM TEMPOH KUATKUASA PROKLAMASI DARURAT