Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Keempat Belas

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR15/2021 - Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia
01/12/2021
DR16/2021 - Projek Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES)
23/11/2021
DR4/2021 - Amanah Raya Berhad
12/10/2021
DR5/2021-Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Projek Perumahan PR1MA
06/10/2021
DR14/2020 - Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS)
08/12/2020
DR10/2020 - Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing
24/11/2020
DR8/2020 - Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL)
17/11/2020
DR2/2020 - Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP)
10/11/2020
DR7/2020 - Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis
05/11/2020