Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Kelima Belas

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR.6/2024 - Pengurusan Naik Taraf dan Pembangunan Semula Bangunan Daif di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Kerja Raya Sarawak & Jabatan Kerja Raya Sabah
21/03/2024
DR.5/2024 - Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
20/03/2024
DR.4/2024 - Pengurusan Pembangunan Hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi di bawah Lembaga Pembangunan Langkawi dan Kementerian Kewangan Malaysia
19/03/2024
DR.3/2024 - UiTM Holdings Sdn. Bhd. di bawah Universiti Teknologi MARA dan Kementerian Pendidikan Tinggi
18/03/2024