DR14/2020 - Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS)
PAC-04092019
Bil 33
Education Malaysia Global Services

- Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
- Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS)

PAC-09102019
Bil 42
Education Malaysia Global Services (EMGS)

- Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS)

PAC-28112019
Bil 49
Education Malaysia Global Services (EMGS)

- Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
- Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS)