DR 3/2019 - Pengurusan Marina Awam
PAC-13112018
Bil. 17
Pengurusan Marina Awam 
(Jabatan Laut Malaysia / Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang) di Bawah Kementerian Pengangkutan

- Kementerian Pengangkutan Malaysia

PAC-27112018
Bil. 19
Pengurusan Marina Awam 
(Jabatan Laut Malaysia / Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang) di Bawah Kementerian Pengangkutan

- Kementerian Hal Ehwal Ekonomi
- Kementerian Kerja Raya