DR5/2019 - Tuntutan Tunggakan Bayaran Balik Cukai dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion
PAC-12092018
Bil 7
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Jabatan Kastam Diraja Malaysia

PAC-13092018
Bil 8
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan

PAC-25092018
Bil 9
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Mantan Menteri Kewangan II

PAC-16102018
Bil. 10
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

PAC-23102018
Bil 13
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan

PAC-23102018
Bil 14
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Jabatan Kastam Diraja Malaysia

PAC-24102018
Bil 11
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Mantan Menteri Kewangan

PAC-14112018
Bil 12
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Menteri Kewangan

PAC-07032019
Bil 6
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- Jabatan Kastam Diraja Malaysia

PAC-14052019
Bil 18
Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion

- Jabatan Akauntan Negara Malaysia