DR7/2020 - Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis
PAC-08102019
Bil 35
Sekolah Sukan Malaysia Perlis 

- Kementerian Pendidikan Malaysia

PAC-11112019
Bil 43
Sekolah Sukan Malaysia Perlis

- Kementerian Pendidikan Malaysia 
- Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Urusan Perlantikan Kontraktor Bagi Projek Sekolah Sukan Malaysia  Perlis (Fasa1) Pada Tahun 2012 dan Kontraktor Penyiap

PAC-11112019
Bil 44
Sekolah Sukan Malaysia Perlis

- Kementerian Kewangan 
- Perlantikan Kontraktor Bagi Projek Sekolah Sukan Malaysia  Perlis (Fasa 1) Pada Tahun 2012
- Perlantikan Kontraktor Penyiap Projek Terbengkalai Sekolah Sukan Malaysia Perlis (Fasa 1) Pada Tahun 2015