Senarai Rang Undang-Undang
control 1control 2control 3
Kod Tahun Tajuk Status
D.R.42/2024 2024 RUU Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.41/2024 2024 RUU Lembaga Pelabuhan Bintulu (Pembubaran) 2024
Lulus
D.R.40/2024 2024 RUU Pengisytiharan suatu Kawasan dalam Daerah Bintulu menjadi suatu Port Persekutuan (Pemansuhan) 2024
Lulus
D.R.39/2024 2024 RUU Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.38/2024 2024 RUU Timbang Tara (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.37/2024 2024 RUU Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.36/2024 2024 RUU Cukai Jualan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.35/2024 2024 RUU Zon Bebas (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.34/2024 2024 RUU Eksais (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.33/2024 2024 RUU Kastam (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.32/2024 2024 RUU Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pindaan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.31/2024 2024 RUU Perubatan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.30/2024 2024 RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.29/2024 2024 RUU Angkatan Tentera (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.28/2024 2024 RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.27/2024 2024 RUU Sumpah dan Ikrar (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.26/2024 2024 RUU Keterangan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.25/2024 2024 RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.24/2024 2024 RUU Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.23/2024 2024 RUU Kanun Keseksaan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.22/2024 2024 RUU Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia 2024
Lulus
D.R.21/2024 2024 RUU Perlindungan Data Peribadi (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.20/2024 2024 RUU Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.19/2024 2024 RUU Mufti (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.18/2024 2024 RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.17/2024 2024 RUU Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.16/2024 2024 RUU Audit (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.15/2024 2024 RUU Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.14/2024 2024 RUU Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Pembubaran) 2024
Lulus
D.R.13/2024 2024 RUU Perlembagaan (Pindaan) 2024
Bacaan Kali Pertama
D.R.12/2024 2024 RUU Sistem Insurans Pekerjaan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.11/2024 2024 RUU Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.10/2024 2024 RUU Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 9/2024 2024 RUU Cukai Pendapatan (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 8/2024 2024 RUU Keselamatan Siber 2024
Lulus
D.R. 7/2024 2024 RUU Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 6/2024 2024 RUU Polis (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 5/2024 2024 RUU Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2024
Lulus
D.R. 4/2024 2024 RUU Perbekalan Tambahan (2023) 2024
Lulus
D.R. 3/2024 2024 RUU Wang Tak Dituntut (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 2/2024 2024 RUU Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan) 2024
Lulus
D.R. 1/2024 2024 RUU Perniagaan Perkhidmatan Wang (Pindaan) 2024
Lulus
D.R.42/2023 2023 RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023
Lulus
D.R.41/2023 2023 RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023
Lulus
D.R.40/2023 2023 RUU Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.39/2023 2023 RUU Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.38/2023 2023 RUU Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.37/2023 2023 RUU Lembaga Lebuh Raya Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.36/2023 2023 RUU Kewangan (No.2) 2023
Lulus
D.R.35/2023 2023 RUU Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.34/2023 2023 RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023
Lulus
D.R.33/2023 2023 RUU Syarikat (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.32/2023 2023 RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.31/2023 2023 RUU Perbekalan 2024
Lulus
D.R.30/2023 2023 RUU Kesatuan Sekerja (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.29/2023 2023 RUU Bekalan Elektrik (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.28/2023 2023 RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023
Lulus
D.R.27/2023 2023 RUU Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.26/2023 2023 RUU Makanan (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.25/2023 2023 RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023
Ditarik Balik
D.R.24/2023 2023 RUU Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2023
Ditarik Balik
D.R.23/2023 2023 RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2023
Ditarik Balik
D.R.22/2023 2023 RUU Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.21/2023 2023 RUU Insolvensi (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.20/2023 2023 RUU Fi (Jabatan Penyiaran Malaysia) (Pengesahan) 2023
Lulus
D.R.19/2023 2023 RUU Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.18/2023 2023 RUU Tenaga Boleh Baharu (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.17/2023 2023 RUU Kesihatan Mental (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.16/2023 2023 RUU Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No.2) 2023
Lulus
D.R.15/2023 2023 RUU Kanun Keseksaan (Pindaan) (No.2) 2023
Lulus
D.R.14/2023 2023 RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.13/2023 2023 RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.12/2023 2023 RUU Perbekalan Tambahan (2022) 2023
Lulus
D.R.11/2023 2023 RUU Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2023
Lulus
D.R.10/2023 2023 RUU Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2023
Lulus
D.R. 9/2023 2023 RUU Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2023
Lulus
D.R. 8/2023 2023 RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat (Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan) 2023
Lulus
D.R. 7/2023 2023 RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023
Lulus
D.R. 6/2023 2023 RUU Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2023
Lulus
D.R. 5/2023 2023 RUU Kanun Keseksaan (Pindaan) 2023
Lulus
D.R. 4/2023 2023 RUU Kewangan 2023
Lulus
D.R. 3/2023 2023 RUU Levi Keuntungan Luar Biasa (Pengesahan) 2023
Lulus
D.R. 2/2023 2023 RUU Perbekalan 2023
Lulus
D.R. 1/2023 2023 RUU Pencetakan Teks Al-Qur'an (Pindaan) 2023
Lulus
Carian

CARIAN TERPERINCI
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 19/07/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.024 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my