BILANGAN AHLI-AHLI DEWAN NEGARA YANG DILANTIK OLEH
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG DAN PILIHAN NEGERI
 

LANTIKAN/
PILIHAN

JUMLAH KEANGGOTAAN


KEANGGOTAAN SEMASA
(L)


PERATUSAN SEMASA
(L)


KEANGGOTAAN SEMASA
(P)


PERATUSAN SEMASA
(P)

JUMLAH SEMASA

JUMLAH KEKOSONGAN

 I) LANTIKAN YANG DI-PERTUAN AGONG

 

LANTIKAN AGONG

40

29

 

8

 

37

3

WP KUALA LUMPUR

2

1

 

0

 

1

1

WP LABUAN

1

1

 

0

 

1

0

WP PUTRAJAYA

1

1

 

0

 

1

0

JUMLAH

44

32

80%

8

20%

40

4

 II) PILIHAN NEGERI

 

PAHANG

2

1

 

1

 

2

0

TERENGGANU

2

2

 

0

 

2

0

PERLIS

2

2

 

0

 

2

0

SELANGOR

2

0

 

0

 

0

2

NEGERI SEMBILAN

2

2

 

0

 

2

0

JOHOR

2

2

 

0

 

2

0

PERAK

2

2

 

0

 

2

0

KEDAH

2

2

 

0

 

2

0

KELANTAN

2

1

 

1

 

2

0

PULAU PINANG

2

2

 

0

 

2

0

MELAKA

2

2

 

0

 

2

0

SABAH

2

1

 

1

 

2

0

SARAWAK

2

2

 

0

 

2

0

JUMLAH

26

21

88%

3

12%

24

2

JUMLAH KESELURUHAN (I+II)

70

53

83%

11

17%

64

6

 

PETUNJUK

(L): LELAKI

(P): PEREMPUAN

 

BAHAGIAN IV - PERSEKUTUAN
Bab 4 - Badan Perundangan Persekutuan
45. Keanggotaan Dewan Negara

(1) Tertakluk kepada Fasal (4), Dewan Negara hendaklah terdiri daripada ahli-ahli dipilih dan dilantik seperti yang berikut:

      (a)   dua orang ahli bagi setiap Negeri hendaklah dipilih mengikut Jadual Ketujuh; dan
     (aa)  dua orang ahli bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang ahli bagi
             Wilayah Persekutuan Labuan dan seorang ahli bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya
             hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong; dan
      (b)   empat puluh orang ahli hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 


Kemaskini terakhir pada: 19 Julai 2024 | Hits: 212497

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 19/07/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.024 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my