Menangguhkan Majlis


Menangguhkan Majlis

Untuk menamatkan Majlis Mesyuarat, seorang Menteri hendaklah mencadangkan "Iaitu Majlis Mesyuarat ini ditangguhkan sekarang" atau pada bila-bila masa yang telah ditetapkan. Jika usul disetujui, Mesyuarat hari itu ditamatkan dan disambung semula pada hari sidang berikutnya. Mesyuarat juga boleh ditangguhkan ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan apabila tamatnya hari terakhir persidangan sesuatu sesi Mesyuarat.

Adjournment of The House

To end a sitting of the House, a Minister may move the motion, "That this House do now adjourn" or any other time that has been set. If the motion is agreed to, the meeting for that day ends and will resume on the next sitting day. Parliament may alternatively adjourn to a specific date in the future or to a date to be fixed.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 18/06/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.021 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my