Merentikan Kuat kuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat


Merentikan Kuat kuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat

Majlis Mesyuarat tidak boleh membincangkan apa-apa Rang Undang-undang, pindaan, usul, atau rayuan sekiranya Tuan Yang di-Pertua memikirkan bahawa ianya akan menghentikan mana-mana kuat kuasa Peraturan Mesyuarat.

Suspension of Standing Orders

The House shall not proceed upon any Bill, amendment, motion or petition, if the Tuan Yang di-Pertua thinks it would suspend any Standing Orders of the House.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 18/06/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.021 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my