Pengosongan Kerusi


Pengosongan Kerusi

Majlis Mesyuarat boleh mengosongkan sesebuah kerusi atas beberapa sebab contohnya kehilangan kelayakan, pelepasan keahlian oleh Ahli-ahli, dan ketidakhadiran Ahli-ahli.

Vacation of Seat

The House may declare a seat vacant for some reasons i.e. disqualification of membership, the resignation of members, and the absence of Members.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 18/06/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.020 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my