Kertas Pemberitahu


Kertas Pemberitahu

Sebuah kertas Pemberitahu kepada Ahli-ahli tentang soalan, Rang Undang-Undang, usul dan perkara-perkara yang diperkenalkan di Dewan untuk Majlis Mesyuarat akan datang.

Notice Paper

A document informing Members of questions, Bills, motions or other business introduced in the House for future sittings.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 21/05/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.021 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my