Bacaan kali yang ketiga


Bacaan kali yang ketiga

Bacaan kali yang ketiga mengehadkan isi perbicaraan kepada isi sesuatu Rang Undang-undang itu sahaja dan perbicaraan tentang perkara-perkara yang tidak termasuk dalam Rang Undang-undang itu adalah menyalahi peraturan.

Third Reading

The Third Reading confines the reading only to the contents of a particular Bill and any amendments which raised matters not included in the Bill shall be out of order.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 21/05/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.019 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my