Tuan Yang di-Pertua


Tuan Yang di-Pertua

Tuan Yang di-Pertua adalah pengerusi Majlis Mesyuarat. Bagi Dewan Negara, Tuan Yang di-Pertua mestilah dipilih dalam kalangan Ahli Dewan Negara. Oleh itu, tempoh jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara adalah tertakluk kepada tempoh keahliannya di Dewan Negara. Manakala bagi Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua boleh dipilih dalam kalangan Ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun bukan, yang mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat.

Tuan Yang di-Pertua

Tuan Yang di-Pertua is known as Speaker for the House of Representatives and President for the Senate. Tuan Yang di-Pertua is the Presiding Officer of Parliament. For the Senate, Tuan Yang di-Pertua must be selected among the Senators. Therefore, the term of office shall be subject to his membership in the Senate. Whereas for the House of Representatives, the Tuan Yang di-Pertua may be elected among the Members of the House of Representatives or non-Members who are eligible to be elected as the Speaker of the House of Representatives.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 21/05/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.020 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my