Usul Menangguhkan Mesyuarat


Usul Menangguhkan Mesyuarat

Usul Menangguhkan Mesyuarat adalah keadaan apabila Yang di-Pertua berkata "Iaitu Majlis Mesyuarat ini ditangguhkan sekarang" bagi membenarkan seorang Ahli untuk memberi ucapan kepada Majlis Mesyuarat berkenaan dengan perkara tadbir Kerajaan dan Menteri yang bertanggunggjawab akan menjawab.

Adjournment Motion

It is literally a motion "That this House is now adjourn" for the Yang di-Pertua to allow a Member to address the House regarding the government administrative affairs and the Minister responsible would reply.


Kembali ke Glosari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 21/05/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.020 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my