Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat
control 1control 2control 3

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan enam orang ahli lain yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segera selepas setiap Parlimen dimulakan.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menimbangkan dan mengeluarkan penyata kepada Majlis-Majlis yang berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Mesyuarat apabila diserahkan oleh Majlis untuk ditimbangkan.

Jawatankuasa ini tidak mempunyai kuasa untuk memanggil orang hadir dihadapannya atau meminta dikeluarkan surat kecuali diberi kebenaran oleh Majlis untuk berbuat demikian.

Sekiranya seseorang pemberitahu usul mengandungi apa-apa cadangan untuk meminda Peraturan-peraturan Mesyuarat, pemberitahu itu hendaklah menyertakan satu rang pindaan yang dicadangkan. Usul yang telah dicadangkan dan disokong adalah disifatkan sebagai telah diserahkan kepada Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat dengan tidak dikemukakan lain-lain masalah kepada mesyuarat.

Usul yang telah dicadangkan ini tidak boleh dibincangkan lagi sehingga Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat telah mengeluarkan penyata-penyata kepada Majlis berkenan dengan cadangan itu.
 

Ahli-ahli Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Parlimen Keempat Belas

Pengerusi mengikut Peraturan Mesyuarat 78(1)

  Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua

Ahli
1 Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar
Ahli Parlimen Santubong / Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi
2 Yang Berhormat Haji Ahmad Amzad bin Mohamed @ Hashim
Ahli Parlimen Kuala Terangganu / Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
3 Yang Berhormat Dato' Hajah Azizah binti Mohd Dun
Ahli Parlimen Beaufort 
4 Yang Berhormat Dato' Hj. Ahmad Nazlan bin Idris
Ahli Parlimen Jerantut
5 Yang Berhormat Dato' Xavier Jayakumar a/l Arulanandam
Ahli Parlimen Kuala Langat
6 Yang Berhormat Puan Hannah Yeoh
Ahli Parlimen Segambut

Kemaskini terakhir pada: 6 April 2021 | Hits: 33717

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 19/09/2021.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2021 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.025 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my